0%

Adgang for alle brugere

Giv alle medarbejdere, partnere og kunder nem og sikker adgang til jeres applikationer uden ekstra licensomkostninger.

Adgang til alle applikationer

Integrer alle cloud- og on-premises applikationer med Safewhere Identify platformen og tilbyd jeres brugere nem single sign-on adgang til alle relevante systemer.

Adgang med alle logins

Giv brugerne adgang til jeres applikationer med en af deres eksisterende identiteter. Safewhere Identify platformen understøtter 20+ login-metoder.

Åben og fleksibel platform for fødereret adgangsstyring

Safewhere er en dansk softwarevirksomhed, som specialiserer sig i identitets- og adgangsstyring (Identity and Access Management). Vi tilbyder en standard software platform baseret på føderation og brugerprovisionering, som nemt kan konfigurereres og tilpasses til kunders specifikke behov.

I tæt samarbejde med vores partnere hjælper vi organisationer over hele verden med at centralisere og simplificere deres identitets- og adgangsstyring. Det sætter dem i stand til at håndtere kompleksiteten i et stigende antal brugerindentiteter, som har behov for at tilgå cloud- og on-premises applikationer, samt at efterleve stadig strengere regler for databeskyttelse.

Vores vision er, at alle skal have frihed til selv at bestemme, hvilke personlige informationer de ønsker at dele – og med hvem. Vi er dedikerede til at hjælpe organisationer af alle typer og størrelser til at indgå i tillidsbaserede og værdiskabende relationer med mennesker alle vegne, som kontrollerer og medbringer deres egen identitet.

Safewhere KOMBIT

KOMBIT og den fælleskommunale rammearkitektur

I “Den fælleskommunale rammearkitektur” fra KOMBIT, som landets kommuner fremover vil stifte bekendskab med, er adgangsstyringsdelen baseret på føderation.
Kommunen står derfor overfor at skulle anskaffe en såkaldt SAML IdP. Safewhere Identify Server understøtter de danske fællesoffentlige standarder, og vi kan derfor garantere vores kunder en føderationsløsning, som er i overensstemmelse med samtlige krav fra KOMBIT. Læs mere

Vi leverer løsninger til en bred vifte af kunder

Vi har kunder af alle størrelser, som arbejder inden for forskellige brancher og har forskellige behov. Vi bestræber os på altid at levere løsninger, som er tilpasset den enkelte kundes specifikke behov og forhold.

Odense Kommune
Viborg Kommune
pravda_reklame-digitalbureau_ennova
Dansk Arbejdsgiverforening
NA
Ringsted kommune logo
Halsnaes Kommune Logo
dansk kabel tv logo

Få en løsning, der reducerer dine omkostninger til identitets- og adgangsstyring og skaber øget effektivitet

Group-212 kopi
Nui2-2121
Password-reset-157px-002C4F

Forenklet adgangsstyring

Reducer omkostningerne og kompleksiteten i at administrere brugernes identiteter og adgangsrettigheder. Safewheres Identify platform centraliserer al din identitets- og adgangsstyring.

Single sign-on

Styrk effektiviteten og brugervenligheden med single sign-on. Safewheres Identify platform giver brugeren ét samlet login til alle applikationer. Uanset om de er placeret on-premise eller i skyen.

Password reset

Spar omkostninger til help desk support og øg effektiviteten med password reset. Identify platformen giver brugerne adgang til at oprette, vedligeholde og ændre deres passwords 24/7.

Any-login-157px-002C4F
Worker-212
Strong-auth-157px-002C4F

Understøttelse af 20+ logins

Styrk interaktionen med jeres brugere. Med Identify platformen kan I lade brugerne tilgå jeres applikationer og webservices med en af deres eksisterende logins.

Adgang for ikke AD-brugere

Giv alle brugere adgang til digitale informationer og services uden ekstra omkostninger til klientlicenser. Med Identify platformen kan I give brugere adgang på baggrund af data fra en anden brugerdatabase end Active Directory (AD).

Multi-faktor autentificering

Øg sikkerheden ved adgang til følsomme data. Med Safewhere Identify Platformen kan din organisation nemt etablere to- eller multi-faktor autentificering med frit valg mellem 20+ login-metoder.

"Udover fleksible muligheder for at tilkoble login providers som NemID, er Safewhere ikke bundet til Active Directory (AD), og det betød, at vi ikke skulle oprette 13.000 ekstra brugere i vores AD, og fordyre projektet i forhold til indkøb af flere Microsoft-licenser."

Lars Nico Høgfeldt, IT arkitekt, Odense Kommune

IDENTITETS- OG ADGANGSSTYRING FOR ALLE DINE BRUGERE OG APPLIKATIONER